Generalforsamling

Print

Mandag 08.11. 2021 kl. 19.00

Generalforsamling, der hermed indvarsles iflg. vedtægterne:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om den forløbne sæson
  3. Regnskab ved kasserer Ingelise Pedersen
  4. Kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til program for den kommende sæson
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen bedes sendt til formanden senest mandag den 1. nov. 2021.

Vores franske konsul Anker Laden-Andersen er vært med ost og vin denne aften.

Efter generalforsamlingen foredrag v/Souha Raad og Knud Michael Persson om Libanons aktuelle situation og om eksplosionen i Beiruts havn. Se tidligere fremsendte og aflyste program for 2. halvĂĄr 2020

Sted: HjulmandKaptain