Generalforsamling

Print

Torsdag 23.04.2020 kl.1900   OBS!!!!  Aflyst p.g.a. Corona-situationen. Vi håber at kunne gennemføre GF i september måned.

Generalforsamling, der hermed indvarsles iflg. vedtægterne:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om den forløbne sæson
  3. Regnskab ved kasserer Ingelise Pedersen
  4. Kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til program for kommende sæson
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen bedes sendt til formanden senest tirsdag 14. april 2020. Konsul Anker Laden-Andersen er igen vært med vin og en let anretning fra Ostefruen, Sæby.

Sygeplejerske Katia Blicher Breidy fortæller dernæst om sin ”Vej fra Libanon til Danmark”. Katia taler på dansk, men præsenterer sig først på fransk.

Sted: HjulmandKaptain